Czas dostawy:

Dostawa towarów odbywa się w normalnym przypadku w czasie 3 dni od potwierdzenia zamówienia, w każdym razie w okresie ustawowym wynoszącym 30 dni od daty zamówienia. Jeżeli w drodze wyjątku dostawa zostanie opóźniona, natychmiastowo po otrzymaniu informacji o opóźnieniu, jednakże przed upłynięciem terminu 30 dni, nawiążemy kontakt z klientem i poprosimy o wyrażenie zgodny na późniejszą dostawę. Jeżeli klient nie będzie się z tym zgadzał, ma on prawo do odstąpienia od umowy.