Polityka prywatności


Ogólny zakres przetwarzania danych


Prywatność jest priorytetem w naszym społeczeństwie. Przestrzegamy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO), które reguluje równomierne przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej i innych krajowych przepisach dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich, a także w innych przepisach dotyczących ochrony danych. Zasadniczo zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz do prezentacji naszych ofert i świadczenia naszych usług.


Jako użytkownik możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. Dane osobowe będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody. Wyjątek dotyczy przypadków, w których wcześniejsza zgoda nie może zostać uzyskana z rzeczywistych powodów lub gdy zbieranie i przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.


Ze względów bezpieczeństwa używamy certyfikatu SSL w naszej witrynie, aby zapewnić bezpieczne połączenia poprzez szyfrowanie całego ruchu przychodzącego i wychodzącego. Szyfrowanie można rozpoznać po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki i wyświetla się tam "https: //".


Nazwa i adres administratora danych


Osobą odpowiedzialną w rozumieniu GDPR jest:


Textilrestaurierung Neugebauer GmbH
Meidlinger Viereckl 50
Schloss Schönbrunn
1130 Wien
Tel.: +43 1 879 27 62
E-Mail: atelier@textilrestaurierung.at
Witryna: www.textilrestaurierung.at

 

Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

 

Urzędnikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osoby odpowiedzialnej jest:

 

Herbert Kohler
Textilrestaurierung Neugebauer GmbH
Meidlinger Viereckl 50
Schloss Schönbrunn
1130 Wien
Tel.: +43 1 879 27 62
E-Mail: atelier@textilrestaurierung.at
Witryna: www.textilrestaurierung.at