Zamówienie

Możliwość złożenia zamówienia istnieje tylko po całkowity wypełnieniu formularza zamówienia:

Konsument: przy czynnościach prawnych podczas transakcji z konsumentami w rozumieniu austriackiej ustawy o ochronie konsumentów niniejsze ogólne warunki handlowe i dostawy obowiązują tylko, jeśli nie są sprzeczne z regulacjami ustawy o ochronie konsumentów, które muszą być bezwzględnie stosowane.