Postanowienia ogólne

Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do sprzedaży oraz dostawy towarów przez firmę Textilrestaurierung Neugebauer GmbH. Odbiegające warunki klienta mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zgodziliśmy się na nie w formie pisemnej lub podpisem w imieniu naszej firmy. Składając zamówienie klient oświadcza przyjęcie oraz związanie niniejszymi Ogólnymi warunkami handlowymi.

Oferowana przez nas paleta produktów nie jest wiążąca. Zamówienie złożone prze klienta stanowi ofertę do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wysłane przez nas następnie potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz ewentualne następujące raporty dot. statusu nie stanowią jeszcze przyjęcia tej oferty. Umowy kupny-sprzedaży zostaje zawarta dopiero, w momencie realizacji dostawy towaru i potwierdzenia wysyłki klientowi.

Opis przebiegu zakupu w naszym sklepie znajdą Państwo pod adresem:

http://hangers-of-wood.eu